MHC Bennebroek – Samen méér dan hockey alleen
20-7-2017  | 
Bij MHCB kunnen we ieder jaar weer rekenen op een actieve groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat er door onze ruim 800 leden zorgeloos kan worden gehockeyd. Door vanaf volgend seizoen een actief vrijwilligersbeleid te voeren willen we nog meer (ouders van) leden betrekken bij de club. Dit omdat we bij MHCB veel waarde hechten aan het zijn van een familieclub; een vereniging waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt zodat we met elkaar de ambities die onze sportvereniging nastreeft kunnen blijven vervullen.

Tijdens de afgelopen ALV op 22 mei is het daar gepresenteerde ‘Protocol Vrijwilligersbeleid MHC Bennebroek’ enthousiast ontvangen door de aanwezigen en is afgesproken dit beleid vanaf het komend seizoen te introduceren. 

In het kort komt het erop neer dat ieder bij MHCB ingeschreven gezin een minimum aantal aan vrijwilligerspunten (6) per seizoen moet verdienen door het uitvoeren van vrijwilligerstaken zoals: barsupervisor, het coachen of managen van een team, het doen van bardiensten, het fluiten van wedstrijden of zitting nemen in een commissie/het bestuur. Voor meer informatie zie het bijgevoegde stuk ‘Vrijwilligersbeleid MHC Bennebroek 2017-2018’.  Een van de grootste veranderingen is dat elk ABCD-team er verantwoordelijk voor is om tijdens iedere thuiswedstrijd zelf 1 scheidsrechter te leveren. 

Om in het eerste jaar van de invoering van het actieve vrijwilligersbeleid te zorgen voor een evenredige verdeling over de diverse vrijwilligerstaken, ontvangt ieder team voor de start van het nieuwe seizoen een lijst met de verschillende vrijwilligerstaken waarop alle (ouders van) leden moeten aangeven welke taak zij komend seizoen op zich nemen. In augustus kunt u hierover meer informatie van ons verwachten dus hou de mail, website en app in de gaten. Bijlage: Vrijwilligersbeleid MHCB.2017-2018.pdf

terug naar vorige scherm