Contributie 

Contributiereglement 

Algemeen

Artikel 1: De contributies, inschrijfgelden en overige bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld. 

Artikel 2: De contributiecategorie-indeling van leden is volgens de geldende KNHB-normering. 

Artikel 3: Alle nieuwe leden dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Artikel 4: Wanneer u geen machtiging voor automatische incasso wenst af te geven, bent u verplicht een toeslag van € 25,= per lid te voldoen.

Artikel 5: Het bestuur heeft besloten om aan iedere familie wonend op hetzelfde adres met 4 leden of meer leden 5% korting te geven op de totale contributie.

 

Contributie voor nieuwe leden

Artikel 1: Nieuwe leden, die zich lopende het seizoen aanmelden voor 1 januari, zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Verder wordt er entreegeld (o.a. bijdrage kunstgrasvelden) van 100 € voor junioren en 50 € voor senioren in rekening gebracht. Zie onder voor de actuele tarieven.

Artikel 2: Als de aanmelding plaatsvindt na 1 januari van het lopend seizoen, wordt 50% van de contributie in rekening gebracht. Het entreegeld moet volledig betaald worden, ook bij aanmelding ná 1 januari. 

 

Contributiebetaling

Artikel 1: De volledige contributie inclusief eventuele contributie-achterstanden van het vorige seizoen, dient voor 1 november van het lopende seizoen betaald te zijn. Wanneer dat niet het geval is, krijgt het betreffende lid een speelverbod tot de contributie betaald is. 

Artikel 2: Voor het versturen van een aanmaning kan de club € 15,00 administratiekosten extra in rekening brengen. 

 

Contributierestitutie

Restitutie van contributie is mogelijk mits er sprake is van een geldige reden. Onder een geldige reden wordt verstaan:

1. Een langdurige blessure

2. Zwangerschap

3. Verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek.

Artikel 1: Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek, is het lid volledig contributieplichtig.

Artikel 2: Bij een blessure moet een doktersverklaring kunnen worden overlegd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven. Deze verklaring wordt niet gearchiveerd.

Artikel 3: Indien je door blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de KNHB-regio van de MHC Bennebroek niet meer kunt spelen, is de contributierestitutie afhankelijk van de datum waarop dit wordt gemeld. De geldende regels zijn als volgt:

 

  • vóór 1 december van het lopende seizoen: 50% contributie (exclusies toeslagen) retour minus € 25,- administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.
  • gemeld ná 15 december en vóór 1 februari van het lopende seizoen: 25% contributie (exclusies toeslagen) retour minus €25,- administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.
  • gemeld ná 1 februari van het lopende seizoen: geen restitutie van contributie. Het entreegeld wordt niet terugbetaald.

 

Artikel 4: Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 mei en 1 augustus, maar zich daarna weer afmelden (zonder redenen van blessures, zwangerschap en verhuizing) geldt: € 25,- administratiekosten en 50% van de contributie geldend voor de leeftijdsklasse waarin men komt te spelen. Daarnaast wordt, indien een nieuwe set shirts is besteld, € 40,- voor de kosten van het nieuwe shirt in rekening gebracht. 

Artikel 5: In alle overige gevallen beslist het bestuur en kan het contributierestitutiereglement worden uitgebreid.  


Contributie 2017 –2018

 Categorie

 Contributie

 Entreegeld

 Kleding
toeslag*

 Selectie/Opleidings
toeslag**

 Wedstrijd
toeslag

 Funkey Pauwtjes

 135

 50

 40*

 0

 0

 Mini-Pauwtjes

 170

 50

 40*

 0

 0

 Pauwtjes

 180

 100

 40*

 0

 15

 F-jes

 260

 100

 40*

 0

 0

 E-junioren

 300

 100

 40*

 0

 0

 D-junioren

 345

 100

 40*

 50/25

 0

 C-junioren

 345

 100

 40*

 50/25

 0 

 B-junioren 

 345

 100

 40*

 50/25

 0

 A-junioren 

 345

 100

 40*

 50/25

 0

 Jong senioren

 315

 50

 40*

 0

 0

 Senioren

 350

 50

 40*

 0

 0

 Deeltijdsenioren***

 285

 50

 40*

 0

 0

 Trainingsleden

 215

 50

 0

 0

 0

 Trimmers

 205

 50

 40*

 0

 0

 Niet-spelend lid

 119

 0

 0

 0

 0

 Donateurs 

 119

 0

 0

 0

 0

* de kledingtoeslag wordt vanaf seizoen 2017-2018 eenmalig in rekening gebracht en is verlaagd van €45 over maximaal drie jaar naar €40 in één jaar. 

**  De Selectietoeslag van €50 en Opleidingstoeslag van €25 is bestemd voor resp. de selectieteams en opleidingsteams te bepalen door de Technische Commissie. 

*** Deeltijdsenioren mogen max. 50% van de wedstrijden meespelen


KNHB-leeftijdsgrenzen

Hieronder de leeftijdsgrenzen voor de diverse KNHB-jeugdcategorieën.

Hockeyleeftijd

 

Hockeyleeftijd

Funkey Pauwtjes

01-10-2012/30-09-2013

4 jaar

Mini Pauwtje

01-10-2011/30-09-2012

5 jaar

Pauwtje

01-10-2010/30-09-2011

6 jaar

1e jaars F

01-10-2009/30-09-2010

7 jaar

1e jaars E (6E)

01-10-2008/30-09-2009

8 jaar

2e jaars E (8E)

01-10-2007/30-09-2008

9 jaar

1e jaars D (8D,11tal)

01-10-2006/30-09-2007

10 jaar

2e jaars D

01-10-2005/30-09-2006

11 jaar

1e jaars C

01-10-2004/30-09-2005

12 jaar

2e jaars C

01-10-2003/30-09-2004

13 jaar

1e jaars B

01-10-2002/30-09-2003

14 jaar

2e jaars B

01-10-2001/30-09-2002

15 jaar

1e jaars A

01-10-2000/30-09-2001

16 jaar

2e jaars A

01-10-1999/30-09-2000

17 jaar

Jonge senioren

01-10-1992/30-09-1999

18-25 jaar