Opzeggen 
De opzegging kan plaats vinden via een mail naar ledenadministratie@mhcbennebroek.nl

De opzegging is pas definitief op het moment dat u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden voor 1 mei van enig jaar. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de ledenadministratie worden geaccepteerd. 

Wordt na 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen volledig verschuldigd. Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij voor 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld. 

In geval van opzegging voor 1 mei en aanmelding voor 1 oktober (dus spelen nieuw seizoen) wordt een administratietoeslag van € 50,- in rekening gebracht. 

Samenvattend: 

· Bij opzeggen voor 1 mei: geen kosten. 
· Bij opzeggen na 1 mei: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd. 
. In geval van opzegging voor 1 mei en aanmelding voor 1 oktober wordt naast de contributie een administratietoeslag van € 50,- in rekening gebracht. 

Let op : Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij voor 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld.