header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Bestuur

Beperkte contributieverhoging

Nieuws afbeelding 16-6-2020
Beste (ouders van) leden,

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben wij een contributieverhoging vastgesteld van 10% voor het komende seizoen. Als bestuur begrijpen wij dat sommige leden zich in deze tijden zorgen maken over hun financiële toekomst. Een contributieverhoging van 10% past dan ook eigenlijk niet,  daarom zoeken we naar mogelijkheden de lasten voor de leden te verlichten door de contributieverhoging te beperken.

Dat kan echter niet zomaar. We moeten de begroting opnieuw tegen het licht houden. Ook is het belangrijk de ledenaantallen in de gaten te houden. We hebben er echter vertrouwen in dat we ook met een verhoging van 5% tot een verantwoorde begroting kunnen komen, die bovendien ruimte laat voor uitvoering van het veldenplan. Omdat we financieel gezond zijn hebben we daarom besloten een voorschot te nemen op een beperking van de contributieverhoging door de helft daarvan voorlopig niet te incasseren.

In de ALV van november zullen we de leden een aangepaste begroting en een serie toekomstscenario’s voorleggen. Aan de hand daarvan kunnen we dan vaststellen of de verhoging definitief beperkt kan worden tot 5%. Als de ALV daarmee instemt, zullen we niet geïnde contributie definitief niet incasseren.

Vriendelijke groeten,
Bestuur MHC Bennebroek

Live beelden