header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Bestuur

Bericht van de voorzitter

Nieuws afbeelding 23-8-2020
De zomervakantie loopt ten einde en de activiteiten in en rond de club nemen weer toe. Veel bekende en ook weer nieuwe gezichten; van harte welkom voor de nieuwe leden.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur; de eerste trainingen zijn weer begonnen, de eerste oefenwedstrijden zijn gespeeld en de competitie staat op het punt te beginnen. 

Afgelopen zaterdag stond ik zelf langs de lijn in Haarlem te kijken naar de oefenwedstrijd van mijn dochter. Het was mooi te zien dat deze jonge dames er ongelooflijk veel zin in hadden. In de gesprekken die ik had met een aantal mensen daar kwam naar voren dat zij de activiteiten rondom de club gemist hebben. Binnen het bestuur merk ik dat iedereen blij is dat we het ergste deel van de corona impact op de club achter de rug lijken te hebben. Langzaam draait de aandacht van Corona naar het "normale” clubleven. Ik zie er dan ook naar uit om er samen een prachtig sportief en gezellig seizoen van te maken. 

Tegelijkertijd beseffen we ons allemaal dat het virus nog niet klaar is met ons; ook niet met MHCB. Het is daarom belangrijk dat we elkaar komend seizoen extra helpen. Het behoeft weinig betoog dat de situatie nog verre van normaal is en dat we alleen door het harde werk van de vrijwilligers de club hebben kunnen openen en met de hulp van hen ook open kunnen houden. Afgelopen maanden hebben veel mensen zich ingezet om dit mogelijk te maken, terwijl het normale seizoen ook al veel voorbereiding vereist. Ik wil hen hiervoor nogmaals bedanken. Werkelijk een formidabele prestatie.

Tot slot wil ik jullie allen oproepen je aan het corona protocol te houden en elkaar hier scherp bij te houden. In het verlengde hiervan roep ik iedereen op dat extra stapje te doen dit seizoen; we hebben bijvoorbeeld nog hard Corona-coördinatoren (CoCo’s) nodig die eens in de maand op zaterdag of zondag een paar uur aanspreekpunt willen zijn voor vragen rondom de geldende regels. Zonder CoCo’s geen hockey.  Dus kijk op onze website en meld je snel aan zodat we weer lekker met elkaar kunnen doen wat we als club willen doen, namelijk hockeyen.

Een mooi seizoen toegewenst!

Tot snel en een hartelijke groet,

Mirko Marinc
Voorzitter

Live beelden