header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Bestuur

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van MHC Bennebroek 23 november

Nieuws afbeelding 6-11-2020
Beste hockeyers, geachte leden, bijzondere leden, ouders/verzorgers van jeugdleden

In deze tijden van Corona en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in ons clubhuis houden nu digitaal te organiseren op maandag 23 november 2020.

Hieronder treft u daarvoor alvast de uitnodiging en agenda aan. Uitgebreide informatie over hoe u zich kunt aanmelden, de wijze van vergaderen en stemmen en alle relevante bijlagen sturen we u volgende week via de mail. Mocht u deze mail op 12 november (nog) niet ontvangen hebben, stuur dan een mail naar: [email protected]

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering op maandag 23 november 2020, om 20.00uur

Agenda


1.  Opening en welkom

2.  Goedkeuring notulen ALV 18 november 2019 (wordt per mail toegezonden)

3.  Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling binnengekomen vragen

Update veldenplan

4.   Financieel Jaarverslag 2019-2020 (wordt per mail toegezonden) (besluitvormend)

5.   Verslag van de kascommissie en goedkeuring Jaarverslag 2019-2020 (besluitvormend)

6.   Herbenoeming kascommissie (besluitvormend)


Pauze (5 min)

7.    Begroting 2020-2021 (wordt per mail toegezonden) (besluitvormend)

8.    Voorstel contributieverhoging (besluitvormend)

9.    Wijziging statuten (wordt per mail toegezonden) (besluitvormend)

10.  Wijziging Huishoudelijk Reglement (wordt per mail toegezonden) (besluitvormend)

11.  Bestuurssamenstelling (voorstel wordt per mail toegezonden) (besluitvormend)

12.  Sluiting

 

Live beelden