header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Nieuws

MHCB zoekt een secretaris

Nieuws afbeelding 26-4-2021

Als secretaris vervul je een spilfunctie binnen het bestuur van onze gezellige familieclub. Samen met je medebestuursleden ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de vereniging. Je bewaakt alle administratieve processen direct gerelateerd aan bestuurszaken, dit alles in nauw overleg met de andere leden van het bestuur. Je bent ‘het geheugen’ van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Daarnaast is de secretaris ‘het geweten’ van de organisatie en houdt hij/zij in de gaten of nieuwe plannen corresponderen met de uitgangspunten van de vereniging.

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

 •  Je draagt zorg voor notulen, actielijsten en agenda’s van het bestuur (ong. 10 vergaderingen per jaar) en de Algemene Ledenvergaderingen (max 2 vergaderingen per jaar);
 • Je bent binnen het bestuur verantwoordelijk voor de commissies: ledenadministratie, webredactie en de vrijwilligerscommissie;
 • Je bewaakt en signaleert deadlines (agenda’s, acties);
 • Je handelt het e-mailverkeer met derden af;
 • Je schrijft ook regelmatig nieuwsberichten;
 • Je houdt relevant nieuws, zoals van de KNHB, in de gaten;
 • Je geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.
 • Je bent contactpunt/vraagbaak voor anderen binnen en buiten de organisatie.

Profiel: 
 •  Je hebt hart voor de hockeysport én MHC Bennebroek;
 • De vereniging "kennen” is niet vereist (dat gebeurt vanzelf), wel is organisatietalent handig;
 • Open en benaderbaar;
 • Gericht op samenwerking, een teamspeler;
 • Nauwgezet en gestructureerd;
 • Zichtbaar voor leden, vrijwilligers en externe stakeholders.

Mocht je jezelf herkennen in bovenstaand profiel en deze functie willen vervullen, laat het ons weten via: [email protected]