header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Inschrijfformulier

Leuk dat u of uw kind belangstelling heeft voor onze vereniging!

Nieuwe leden kunnen zich uitsluitend aanmelden via het inschrijfformulier. Lees vóór u het inschrijfformulier invult eerst de informatie over de contributie, voorwaarden lidmaatschap en onze privacyverklaring door.

Als u uw gegevens heeft ingevuld, worden deze meteen opgenomen in onze administratie en wordt er een inschrijfformulier aangemaakt. Dit inschrijfformulier wordt naar u gemaild en kunt u uitprinten, ondertekenen en naar ons terugsturen. Hiervoor heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:

-Via post versturen naar: Ledenadministratie MHCB, Postbus 98, 2120 AB Bennebroek

-Scannen en mailen naar de [email protected]

Let wel op: een aanmelding is nog geen garantie voor een lidmaatschap. Na ontvangst van het inschrijfformulier zal de ledenadministratie zo spoedig mogelijk contact opnemen.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  MHC Bennebroek werkt uitsluitend met automatisch incasso's. Hiervoor geef je d.m.v. deze inschrijving een machtiging af gedurende het lidmaatschap.

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Informatie met betrekking tot hockey
  Om de aanmelding van jezelf, je zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij je vriendelijk de volgende vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden zijn bepalend voor het mogelijke lidmaatschap van jou, je zoon of dochter! De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar jij of je kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij naar de beroepen van jezelf en/of beide ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
  Voor onze vereniging is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang. Zonder hen functioneert onze vereniging eenvoudigweg niet. De bereidheid om wat extra's te doen is een voorwaarde voor het lidmaatschap.

 
   
   
   
   
   
Bevestiging
  De Privacyverklaring en inschrijfvoorwaarden zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen.

 
   
   
Verklaring
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en geef toestemming op automatische incasso van mijn bankrekening. Tevens geef ik MHC Bennebroek toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHC Bennebroek worden verzameld te verwerken, uitsluitend met het doel waarvoor zij zijn afgegeven.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.