header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Veiligheid, Sportiviteit en Respect

Bij MHC Bennebroek gaan we op een veilige en respectvolle manier met elkaar om, zowel op als langs het veld. Iedereen moet met plezier kunnen sporten in een veilige en prettige omgeving waarbij we ook een waardevolle bijdrage willen leveren aan een gezond leven en een evenwichtige ontwikkeling van de aan MHCB toevertrouwde jeugd. Samen met de leden hebben we omgangsregels, de zogenaamde ‘Gouden Pauwenregels’ opgesteld en deze vastgelegd in de Gedragscode.

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team niet klopt en je wilt/durft dit niet te bespreken met je coach/trainer of iemand anders die je vertrouwt, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen kunnen gaan over pesten, een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag of gewoon het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHCB op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal (ouders van) leden niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden, maar kan je helpen de juiste weg te bewandelen. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).

Voordat de hoofdtrainers/coaches aan de slag kunnen bij MHCB wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd waarbij wordt gevraagd naar de motivatie, werkervaring en referenties bij vorige organisaties. Ook de Gedragscode wordt besproken en de trainer/coach zal via MHCB een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Daarnaast heeft de ALV bepaald dat al onze trainers (>18 jaar) via MHCB een VOG moeten aanvragen.

Door de vrijwilligerstaken te omschrijven en af te bakenen is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid van onze vrijwilligers begint en ophoudt; dit ter bescherming van de vrijwilligers en tegelijkertijd ook om aan te geven dat er geen sprake is van vrijblijvendheid. Door een actief verenigingsleven waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt bevordert MHCB belangrijke sociale waarden zoals vertrouwen, tolerantie en respect.

Interessante links