header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

MHC Bennebroek vindt het belangrijk dat je jouw sport in een veilige en prettige omgeving kunt beoefenen. In een omgeving waar je je thuis voelt. Het gaat erom dat je plezier beleeft aan de hockeysport, samen met medesporters, coaches, trainers en de supporters langs de lijn.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen MHCB willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij twee vertrouwenscontactpersonen hebben. Een VCP is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en ervan op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHCB-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCB-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHCB. 

De VCP is er niet voor verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, voor commissies en bestuur, voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van bestuur of ledenvergadering.

Onze vertrouwenscontactpersonen
Bij MHCB hebben we een vertrouwenscontactpersoon: Letty Koopman.

Heb je een moeilijke of vervelende situatie meegemaakt of heb je er weet van en wil je er met mij in vertrouwen over praten, dan kan dat door je telefoonnummer te mailen naar [email protected].  Je kunt mij ook zelf bellen op 06 53221600. Liefst 's avonds.
We bespreken dan eerst wat er speelt en we overleggen samen of en hoe verder en met wie. We zoeken dan samen naar een oplossing. 

Naast het contacten van de VCP is het ook mogelijk om de hulplijn seksuele intimidatie van het NOC*NSF te bellen op 0900 202 5590 (op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur, 10 cent per minuut).