header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Van harte welkom - ALV 18 november 2019

Nieuws afbeelding 4-11-2019

Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 18 november a.s. in het clubhuis van MHC Bennebroek, aanvang: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en welkom

 2. Goedkeuring notulen ALV 13 mei 2019

 3. Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling binnengekomen vragen

 4. Financieel Jaarverslag 2018-2019

 5. Verslag van de kascommissie

 6. Herbenoeming kascommissie - voor herbenoeming worden voorgedragen: Alex ter Sluis, Charles Baak en Hidde Koopman

 7. Bestuurssamenstelling: 
- Voordracht herbenoeming: Luuk Kornelius (bestuurslid Jeugd)
- Aftredend: Letty Koopman (voorzitter)
- Voordracht (nieuw) bestuurslid: Mirko Marinc (voorzitter)

PAUZE

 8. Begroting 2019-2020 en voorstel contributieverhoging 2020-2021
 9. Veldenplan

10. Sluiting
Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda? 
Stuur ons dan een mail vóór 11 november: [email protected]. 

De financiële stukken zijn beschikbaar vanaf 12 november. Wilt u de financiële stukken voorafgaande aan de vergadering ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar: [email protected].

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek