header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Nieuws

Algemene Ledenvergadering maandag 23 mei

Nieuws afbeelding 22-5-2022

Laat van je horen!

Wat vind je van de sfeer op de club? De kwaliteit van de trainingen? En wil jij ook een duurzame accommodatie? Kom naar de ALV op maandag 23 mei en praat mee! T

Zie onderstaande uitnodiging 

Beste hockeyers, geachte leden, bijzondere leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 mei 2022, om 20.00 uur, in het clubhuis.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Goedkeuring notulen ALV 22 november 2021

3. Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling binnengekomen vragen

4. Terugblik en vooruitblik

5. Analyse van de ledenenquête 2021 - 2022

6. a. Voorstel nieuwe samenstelling bestuur(functies) en commissies

b. Aftredend per november 2022: voorzitter, algemeen lid (Commerciële zaken & Marketing), algemeen lid (Accommodatie & Externe betrekkingen)

7. a. Vervanging veld 2 en renovatie clubhuis

b. Stand van zaken obligatenlening

8. Update financiën

9. Sluiting

Borrel

*Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van de agenda graag vóór woensdag 18 mei a.s. via: [email protected].

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de ALV dan kunt u mailen naar: [email protected]

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op maandag 23 mei 2022!

Met vriendelijke groet,

Bestuur MHC Bennebroek