header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Scheidsrechters

Eén van de grootste ergernissen van een team dat klaar staat om aan een wedstrijd te beginnen is dat één of beide scheidsrechters niet aanwezig zijn om de wedstrijd te begeleiden. Het is ook verre van hoffelijk tegenover de bezoekende vereniging. Daarom is er besloten sancties toe te passen op het niet komen opdagen voor een aangewezen wedstrijd om te fluiten.

Het sanctiebeleid is gesplitst: voor senioren worden andere straffen opgelegd dan voor junioren.

Wanneer senioren zijn opgesteld om te fluiten, wordt de verantwoordelijkheid opgelegd aan een team. Binnen het team wordt bepaald wie deze verplichting op zich neemt. Wanneer het aangewezen lid van een seniorenteam zich niet aan de verplichting om te fluiten houdt dan wordt aan het team een boete opgelegd van € 50,--. Wanneer een scheidsrechter te laat verschijnt, bedraagt de boete € 25,--.Binnen het team kan men bepalen of het team de kosten van de boete op zich neemt of dat deze op de speler verhaald worden.

Indien een team zich onderscheidt doordat vaker aangewezen scheidsrechters ervan niet komen opdagen, dan wordt vanuit de Arbitragecommissie overleg gevoerd met de indeler/aanvoerder van dat team om te bepalen of het om telkens dezelfde persoon/personen gaat. Als dat het geval is, kan een persoonlijke straf (schorsing, net als bij jeugdleden) worden opgelegd vanaf de tweede keer niet op komen dagen.

Als het probleem zich voordoet binnen het hele team en de getroffen maatregelen geen verbetering van het gedrag teweeg brengen dan kan het bestuur er toe overgaan een speelverbod aan het team op te leggen. De kosten van boetes opgelegd door de bond worden op het team verhaald.

Voor de jeugdteams gebeurt de aanwijzing van scheidsrechters op persoonlijke basis. Dit betekent dat de ingedeelde speler zelf verantwoordelijk is voor de fluitbeurt en dat de straf voor eventueel niet-verschijnen of te laat komen aan de persoon zelf wordt opgelegd. Wanneer een jeugdspeler voor de eerste keer niet komt opdagen (of te laat verschijnt) zal hij/zij voor de eerste twee volgende wedstrijden in dezelfde categorie worden ingedeeld als scheidsrechter. Feitelijk is de straf dus één extra wedstrijd. Deze indeling geschiedt in overleg met het wedstrijdsecretariaat.

Wanneer een speler voor de tweede keer niet komt opdagen, zal de speler geschorst worden voor zijn/haar eerstvolgende competitiewedstrijd. Daarnaast zal de speler als scheidsrechter worden ingedeeld voor de eerstvolgende wedstrijd in dezelfde categorie. Vanaf de derde keer niet op komen dagen zal de Arbitragecommissaris in overleg met het bestuur de te volgen weg bepalen.