header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Keepers

Keepersmateriaalbeleid 
Alle door de materiaalcommissie uitgereikte materialen zijn en blijven eigendom van de club. Materialen worden in bruikleen ter beschikking gesteld. 

Wat doet de materiaalcommissie?
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle keepersmaterialen.

Uitgifte en registratie van materialen 
Per team is één persoon verantwoordelijk voor de uitgereikte materialen. In principe is de coach verantwoordelijk. Indien er een vaste keeper binnen het team is zal de verantwoording bij de keeper danwel ouder(s) liggen.   

Aan het begin van het seizoen wordt het keepersmateriaal uitgegeven op vooraf aangegeven data en tijden op de club. Kijk hiervoor op de website. In principe wordt er niet afgeweken van deze data. 

Materialensets 

Zes- en achttallen krijgen de volgende materialen: 

•legguards en klompen 
•helm? 
•bodyprotector? 
•tok 
•handschoenen? 
•keeperstas 

Elftallen krijgen de volgende materialen: 

•legguards en klompen 
•helm 
•elleboogbeschermers  
•bodyprotector 
•keepersbroek 
•kniebeschermers 
•handschoenen 
•keeperstas 

Inleveren van materiaal 
Na het einde van de competitie dienen alle materialen weer ingeleverd te worden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het merendeel van de clubleden wisselt van team of het team wisselt qua samenstelling. Ook hiervoor kan tegen die tijd op de website worden gekeken. 
 
In principe blijft het materiaal voor de jeugd bij hetzelfde team en wordt niet meegenomen naar het volgend seizoen. De redenen hiervoor zijn: 
(1) controle staat van het materiaal zodat er tijdig de nodige reparaties uitgevoerd kunnen worden en men weet wat er nieuw besteld moet worden; 
(2) behoud van het overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt. 

Kostenindicatie van materiaal 
Seniorenset 
•OBO topteams € 1.800 
•OBO reguliere teams € 1.100 

Juniorenset 
•OBO topteams € 1.800 
•OBO reguliere teams € 800 
•OBO jongste jeugd € 400 

In totaal is er voor een aanzienlijk bedrag aan materiaal in omloop. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Controleer je keeperuitrusting regelmatig en neem bij zaken die stuk zijn altijd contact op met de materialencommissie. Laat natte spullen drogen. 

De materiaalcommissie is via e-mail bereikbaar op: [email protected] 

Richtlijnen voor de keepers 
Keepersspullen opbergen: doe je keeperstas open in de locker of in de garage/schuur. Dan gaan de spullen minder stinken en drogen ze sneller als ze nat zijn. Zorg ervoor dat minimaal een keer per jaar de set wordt gewassen. Dit kan door het onder de douche te leggen of in bad met sop en dan goed te laten drogen. Helm kan in de vaatwasser zonder andere vaat erbij te zetten.  

Boetes 
Wij hanteren een "boete"systeem. Wij proberen hiermee te voorkomen dat er erg onzorgvuldig met het keepermateriaal omgegaan wordt. Dit is ook van toepassing bij onvolledig ingeleverde tassen. In principe wordt bij vermissing van materiaal de nieuwwaarde cq vervangingswaarde in rekening gebracht bij het team. 

Einde seizoen 
Keeperstas niet inleveren € 50,00 

De boeteregeling is per moment van publicatie van dit document van toepassing. 

Registratie 
Per team registreren wij welke (plus aantallen) materialen er uitgeleend zijn. Deze registratie vindt plaats in LISA, dit is het centrale computerprogramma van MHC Bennebroek.  

Tot slot 
Ieder jaar vindt er een volledige inventarisatie van alle materialen plaats, zodat voor het nieuwe seizoen de materialen op een juiste manier worden onderhouden, vervangen, gerepareerd etc.  

Met deze materiaalbeleidsnota willen we de activiteiten van de materiaalcommissie duidelijk maken en hopen we op jullie medewerking zorgvuldig met de spullen om te gaan. 

De Materialencommissie