header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

ALV

maandag 23 mei 2022   |   20:00 - 22:00   |   Bestuurskamer,Clubhuis
Op maandagavond 23 mei a.s. om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vereniging plaats in het clubhuis. Alle leden zijn welkom!

Agenda

Opening en welkom
Goedkeuring notulen ALV 22 november 2021 (zie bijlage)
Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling binnengekomen vragen
Terugblik en vooruitblik
Analyse van de ledenenquête 2021 - 2022
a. Voorstel nieuwe samenstelling bestuur(functies) en commissies
b. Aftredend per november 2022: voorzitter, algemeen lid (Commerciële zaken & Marketing), algemeen lid (Accommodatie & Externe betrekkingen)
a. Vervanging veld 2 en renovatie clubhuis
b. Stand van zaken obligatenlening
Update financiën
Sluiting