header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Vacatures

Vacature: Secretaris & PR-zaken Vrijwilligerscommissie  Algemeen lid

Omschrijving De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de werving, selectie en binding van vrijwilligers binnen MHCB. Doel is een dusdanige vrijwilligersstructuur realiseren dat elk verenigingslid en/of ouder een vrijwilligersbijdrage aan de vereniging levert waaraan een ieder plezier beleeft. MHCB biedt alle leden alles wat nodig is om te spelen, daartegenover verwacht de club van iedereen de beschikbaarheid en bereidheid om vrijwilligerswerk te doen zo lang het lidmaatschap geldt. De vrijwilligerscommissie valt direct onder het bestuur.
Profiel Taken en verantwoordelijkheden:
- Maken/bijhouden jaarplanning
- Registratie van vrijwilligersadministratie in Lisa
- Onderhouden van de contacten met vrijwilligers
- Zorg dragen voor begeleiding en coaching van vrijwilligers
- Opstellen als vraagbaak voor de vrijwilliger
- Ondersteunen van commissies bij het opvullen van vacatures
- Bijhouden van een databank van leden en ouders van leden (wat hebben zij in potentie de vereniging te bieden)
- Op een zo breed mogelijke manier vrijwilligers werven voor de vereniging, voor de commissies en voor taken en klussen die binnen de vereniging invulling behoeven. Hierbij kunnen diverse wervingsmethoden worden aangewend
- Organiseren van leuke vrijwilligersbijeenkomsten
 
Heb je vragen of ben jij de juiste persoon voor deze functie, mail dan naar [email protected]