header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Vacatures

Vacature: Technisch beleid TC Junioren (ABCD) Meisjes Commissaris

Omschrijving De technische commissies hebben tot taak het (doen) uitvoeren van het wedstrijdreglement van de vereniging en het begeleiden van de junioren. De technische commissie voor de elftallen bestaat bij voorkeur uit acht personen. Ieder persoon is verantwoordelijk voor de jongens- of meisjeslijn van een bepaalde categorie (bijvoorbeeld meisjes A). Daarnaast ondersteunt ieder lid een ander TC-lid, zodat nooit één persoon de volledige verantwoordelijkheid krijgt over de teamindelingen. De technische commissie junioren wordt geleid door het bestuurslid Jeugd. De TC heeft ten doel het Algemeen Bestuur te adviseren over het beleid op hockeytechnisch gebied. Daarnaast is er vaak een trainerscoördinator, al dan niet lid van de TC, als aanspreekpunt voor en begeleider van de trainers. Piekbelasting aan het eind van het seizoen (de maanden mei/juni).
Profiel Taken en verantwoordelijkheden:
- Bijwonen vergaderingen commissie, Agendapunten voorbereiden
- Taken uitvoeren
- Taken verdelen/delegeren
- Technische zaken
- Teams samenstellen
- Competitie-indeling voorbereiden (eventuele wensen kenbaar maken)
- Voortgang teams in de competitie in de gaten houden
- Eventueel ingrijpen door extra trainingen, intensievere begeleiding teams
- Ism jeugdcoördinator selectiebeleid voorbereiden
- Peilen van wensen en plannen van spelers/speelsters
- Adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
- Opstellen/bijhouden jaarplanning
 
Heb je vragen of ben jij de juiste persoon voor deze functie, mail dan naar [email protected]