header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Vacatures

Vacature: Arbitrage, Sportiviteit & Respect Arbitrage  Commissaris

Omschrijving Totale belasting: 2 uur per week. De arbitragecommissie heeft tot taak het zorgdragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging. Daarnaast is het doel om scheidsrechters zo goed mogelijk op te leiden zodat deze de wedstrijden zo fluiten dat de spelvreugde toeneemt. De arbitragecommissie bestaat uit minimaal drie personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de scheidsrechters binnen MHCB. Op dit moment zijn ook tuchtzaken, Sportiviteit & Respect ondergebracht bij de arbitragecommissie. Sportiviteit & respect De commissie voor sportiviteit & respect bestaat uit ambassadeurs voor de KNHB voor de campagne Sportiviteit & Respect. Hiermee wilt de hockeybond – samen met de verenigingen – onwenselijk gedrag op en rond de hockeyvelden bespreekbaar maken. De belangrijkste kernwaarde is om de hockeycultuur behouden. De hockeyclub is van oudsher een sociale, veilige omgeving waar iedereen welkom is om op een leuke manier sport te bedrijven. De hockeycultuur is de laatste jaren echter onder druk komen te staan. De maatschappij verhardt, iets waarvan sportverenigingen in toenemende mate de negatieve gevolgen van ervaren. Spelers die schelden op de tegenstander of de scheidsrechter, fysiek ruw spel, schreeuwende ouders langs de lijn, vandalisme. De commissie voor sportiviteit & respect heeft als verantwoordelijkheid dat de hockeycultuur wordt behouden op MHCB. Mochten leden zich hier niet aan houden, dan volgen hier sancties van de commissie op.
Profiel Taken en verantwoordelijkheden:
- Organisatie scheidsrechters bij de wedstrijden (wekelijks)
- Organiseren scheidsrechterscursus (twee keer per seizoen)
- Begeleiden beginnende scheidsrechters (wekelijks)
- Bijhouden nieuwe regels en scheidsrechters daarover informeren (twee keer per seizoen)
- Bestuderen van het arbitrageplan (twee keer per seizoen)
- Opstellen/bijhouden jaarplanning

Met betrekking tot tuchtzaken heeft de commissie de volgende taken en verantwoordelijkheden:
- Het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.
- Het bevorderen en waar nodig verbeteren van de normen en waarden op het gebied van Sportiviteit & Respect.
 
Heb je vragen of ben jij de juiste persoon voor deze functie, mail dan naar [email protected]