header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Nieuwe ALV 16 juni a.s.

Nieuws afbeelding 4-6-2014
 • Locatie: Clubhuis MHCB, Jacob van Heemskerklaan, Bennebroek
  Ontvangst vanaf 19.45 uur
  Start om 20.00 uur

  1) Opening 
  2) Voorstellen bestuurskandidaat TC Junioren (Robin Tak), benoeming vindt plaats tijdens volgende ALV op 30 juni 2014
  3) Goedkeuring Notulen ALV 2 juni 2014 (zie bijlage)
  4 Aanpassing huidige statuten

  Artikel 10 sub g luidt nu als volgt:

  g. tot betaling van contributie, zulks met in­achtne­ming van het daaromtrent in de statuten en het huishou­delijk regle­ment bepaalde.


  De voorgestelde aanpassing luidt als volgt:
  g. "tot betaling van contributie en tot voldoening van zodanig andere financiele verplichtingen die de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vaststelt."

  5b) Aanpassen Huishoudelijk Reglement

  Ten aanzien van artikel 2 : Tenue
  Het clubtenue voor de heren  bestaat uit:
  Shirt: Donkerblauw met grijze bies, voorzien van een badge op de linkerborsthelft
  Broek: Grijs, met donkerblauwe bies
  Kousen: donkerblauw
  Voor uitwedstrijden (daar waar nodig) het officiële uit shirt.

  Het clubtenue voor de dames bestaat uit:
  Shirt: Donkerblauw met grijze bies, voorzien van een badge op de linkerborsthelft
  Broek: Grijs, met donkerblauwe bies
  Kousen: donkerblauw
  Voor uitwedstrijden (daar waar nodig) het officiële uit shirt.

  Ten aanzien van artikel 3.3: Leden en donateurs
  Toegevoegd worden de mini-pauwtjes en funky pauwtjes
  Funkey’s: juniorleden die voor een oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 5 maar 4 jaar zijn
  Mini-pauwtjes: juniorleden die voor een oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 6 jaar maar wel 5 jaar zijn

  6) Definitief voorstel nieuwe thuisshirt (donkerblauw met grijze bies aan binnenkant onder de mouw) en het nieuwe uitshirt (wit met donkerblauwe bies aan de binnenkant onder de mouw).
  Zie bijlage

  7) Nieuwe datum volgende ALV 30 juni 2014

  Onderwerpen op 30 juni zullen zijn:
  - Benoeming bestuurslid Robin Tak met als portefeuille Junioren (de jeugdelftallen)
  - Definitief vaststellen aangepaste statuten
  - Vaststellen contributie en entreegeld voor Funkeys (4/5 jarige) op 125,-- contributie en 50,-- entreegeld (deze categorie bestond nog niet)
  - Vaststellen entreegeld voor mini-Pauwtjes (5/6 jarige) op 50,-- entreegeld (was 100,-- entreegeld)
  - Definitief vaststellen selectietoeslag voor juniorenselectieteams aan te wijzen door het bestuur (op voordracht van de Technische Commissie van 25,-- (bestond nog niet) voor het seizoen 2014-2015
  - Vaststellen van een kledingtoeslag voor alle leden (m.u.v. de niet aan wedstrijden e/o trainingen deelnemende leden) van 15,-- per seizoen voor een periode van drie seizoenen en een mogelijke verlenging voor een periode van drie seizoenen met ingang van het seizoen 2014-2015
  - Vastellen van een wedstrijdtoeslag voor alle Pauwtjes (in ieder geval de 6/7-jarige, eventueel ook 5/6-jarige) van 15,-- met ingang van het seizoen 2014-2015 onder voorbehoud dat deze categorie daadwerkelijk vanaf maart (2015) ook wedstrijden gaat spelen

  8) Rondvraag
  9) Sluiting


  Met vriendelijke groet
  Bestuur MHC Bennebroek


Bijlagen:

- Notulen ALV 2 juni
- Voorstel nieuwe uit- en thuisshirt