header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Agenda ALV 30 juni 2014

Nieuws afbeelding 21-6-2014

20.00 uur Opening

Huldiging Kampioenen Zaal en Veldhockey

1. Opening en goedkeuren notulen ALV 16 juni 2014

2. Benoeming bestuurslid Robin Tak en verwachte bestuurssamenstelling 2014-2015

3. Benoeming Kascommissie-lid Dennis Jansen ter vervanging van Marjon Brouwer

4. Definitief vaststelling aangepaste statuten:
Artikel 10 sub g luidt nu als volgt:
g. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde.
De voorgestelde aanpassing luidt als volgt:
g. "tot betaling van contributie en tot voldoening van zodanig andere financiële verplichtingen die de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vaststelt.”

5. Aanpassing huishoudelijk reglement:

 Ten aanzien van artikel 2: Tenue
Het clubtenue voor de heren bestaat uit:
Shirt: donkerblauw met grijze bies, voorzien van een badge op de linkerborst helft, grijze kraag.
Broek: grijs, met donkerblauwe bies.
Kousen: donkerblauw
Voor uitwedstrijden (daar waar nodig): het standaard uitshirt zijnde een wit shirt met blauwe bies, voorzien van een badge op de linkerborst helft, en een donker blauwe kraag.
Het clubtenue voor de dames bestaat uit:
Shirt: donkerblauw met grijze bies, voorzien van een badge op de linkerborst helft, grijze kraag.
Rok: grijs, met donkerblauwe bies.
Kousen: donkerblauw
Voor uitwedstrijden (daar waar nodig): het standaard uitshirt zijnde een wit shirt met blauwe bies, voorzien van een badge op de linkerborst helft, en een donker blauwe kraag.
 
 Aanpassing huishoudelijk reglement
Ten aanzien van artikel 3.3: Leden en donateurs
Toegevoegd worden de mini-pauwtjes en Funkey-pauwtjes.
Funkey-pauwtjes zijn: juniorenleden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 5 maar 4 jaar oud zijn.
Mini-pauwtjes zijn: juniorleden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 6 jaar maar wel 5 jaar zijn.

6. Vaststellen contributie en entreegeld voor Funkey-pauwtjes (contributie 125,--/entreegeld 50,--)
7.. Vaststellen entreegeld mini-pauwtjes (was 100,-- wordt 50,--)
8. Vaststellen wedstrijdtoeslag voor (alle categorieën) Pauwtjes die gedurende het seizoen wedstrijden gaan spelen tegen andere verenigingen (waarschijnlijk vanaf maart) zijnde 15,-- per seizoen
9. Vaststellen van een selectietoeslag voor alle junioren selectie-elftallen als zodanig aan te wijzen door de vereniging zijnde 25,-- per persoon
10. Vaststellen van een kledingtoeslag van 15,-- per persoon per seizoen voor alle spelende leden en/of trainingsleden/trimmers
11. Rondvraag en sluiting


Bijlage:

AVL 16 juni
Voorstel nieuwe kleding