header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Van de voorzitter, 11 september

Nieuws afbeelding 11-9-2014

Na het eerste competitieweekend voor de jeugd en voor de eerste thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 begin je normaal met dat nieuws. Maar als bestuur kunnen we niet anders dan eerst aandacht geven aan wat er in het nieuws verscheen over de gebeurtenissen bij HGC.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat bij veel ouders en leden er vragen ontstaan of dit bij ons ook kan en hoe we daar als bestuur mee omgaan. De trieste constatering is dat dit altijd en overal kan gebeuren. Het is niet te voorkomen en er zullen helaas altijd figuren zijn die dergelijke dingen doen. Aan de andere kant is het onze verplichting als bestuur om naar jullie, leden en ouders, het maximaal mogelijke te doen om zoiets te voorkomen. Hoe lastig dat soms ook is en in de wetenschap dat je het nooit kunt uitsluiten. In onze bestuursvergadering van woensdag 10 september jongstleden hebben wij besloten om de volgende maatregelen af te kondigen:
1. Alle trainers met wie wij een dienstverband of een dienstverleningsovereenkomst hebben, zullen z.s.m. een VOG dienen in te leveren
2. Externe partijen van wie er met enige regelmaat en meestal dezelfde medewerkers op ons complex verblijven, zal gevraagd worden om een VOG van de betreffende medewerker(s) aan te leveren.
3. Bij toekomstige sollicitatieprocedures zullen wij van kandidaten die wij voornemens zijn aan te nemen altijd vragen om een VOG, referenties inwinnen bij vorige werkgevers en indien nodig zullen wij ook op andere wijze informatie trachten te achterhalen
4. Wij zullen z.s.m. binnen onze vereniging een VertrouwensContactPersoon aanstellen (kandidaten daarvoor kunnen zich melden bij het bestuur).
5. Wij vragen alle leden, ouders en trainers om enige terughoudendheid toe te passen in het gebruik van beeld- en geluid opnemende apparatuur (denk aan tablets, mobiele telefoons, foto- en videocamera‚Äôs) met name in en om de kleedkamers.

Veel meer kunnen we nu niet doen en we moeten ook voorkomen dat we in paniek raken. Laten we ook met elkaar alert zijn, niet alleen de komende weken maar ook en vooral op lange(re) termijn. Des te eerder we kunnen ingrijpen, des te kleiner de eventuele schade/gevolgen. Vanuit het gehele bestuur wil ik jullie danken voor jullie hulp en alertheid in deze.

Voor zaterdag en zondag, veel plezier op de velden en natuurlijk hopen we jullie allemaal te ontmoeten, bijvoorbeeld bij de eerste thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 en het aansluitende the-dansant, onze seizoensopening!!

Jan Driessen