header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Algemene Leden Vergadering MHC Bennebroek 11 mei

Nieuws afbeelding 24-4-2015 Beste hockeyers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt op 11 mei a.s. in het clubhuis gehouden. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening / mededelingen

2. Goedkeuren notulen ALV 15 april 2015

3. Nieuwe statuten MHC Bennebroek

4. Vernieuwing huishoudelijk reglement

5. Benoemen kascommissie

6. Contributie 2015 – 2016

7. Ingekomen vragen

8. Bestuurswissel

9. Sluiting


Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan svp een mail vóór 4 mei.
Het mailadres voor deze vragen is: [email protected]

Het bestuur hoopt u op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek

Bijlage