header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Leeftijdgrens jongste jeugd conform de bond

Nieuws afbeelding 28-6-2015
Beste ouders van de jongste jeugd,

Vooruitlopend op de voorlopige teamindeling van de jongste jeugd (aanstaande dinsdag 30 juni) het volgende:
Zoals wellicht bij u bekend, hanteert de Hockey Bond Noord-Holland de leeftijdsgrens van 1 oktober enig jaar. In voortgaande jaren hebben we (de TC's) sommige kinderen geboren na 1 oktober op verzoek doorgezet naar de lijn boven hen. Doordat onze club de afgelopen 3 jaar behoorlijk is gegroeid, met name binnen de jongste jeugd, gaat het niet meer om enkele kinderen en we vinden dat als we voor 1 kind een uitzondering maken, we dit voor alle kinderen zouden moeten doen. Qua aantallen gaat dat niet meer, bovendien ervaren we nu ook de consequenties van het te vroeg doorschuiven in de jaren daarna. Binnen de TCJJ (technische commissie jongste jeugd) hebben we begin dit jaar de problematiek rondom de leeftijdsgrens uitvoerig besproken en wij hebben unaniem besloten het beleid van de bond hier strikt in te gaan volgen. Uiteindelijk bepaalt de bond de regels en wij hebben ons daar als club aan te houden.


Dit houdt in dat we vanaf komend seizoen geen uitzondering meer maken voor kinderen geboren na 1 oktober enig jaar.
Wel zullen wij uitzonderingen blijven maken voor kinderen gebaseerd op andere redenen. Dit zal altijd eerst uitvoerig binnen de TC worden besproken en daarna met de ouders/kind worden overlegd. Voor de kinderen binnen de jongste jeugd die al doorgeschoven waren, hebben we per kind bekeken wat wenselijk is. Wij zullen de kinderen die voor komend seizoen nog doorgeschoven blijven, aan het einde van komend seizoen weer opnieuw beoordelen.
De meeste doorgeschoven kinderen zijn hierover geïnformeerd, behalve de kinderen uit de pauwtjesgroepen. Zij zijn allemaal in hun leeftijdsgroep gezet.