header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Vele handen maken licht werk!

Nieuws afbeelding 13-8-2015
Het hockeyseizoen staat weer voor de deur en dat betekent ook weer dat de handen uit de mouwen gestoken moeten worden om alles in goede banen te laten verlopen. Dat kan alleen met jullie vrijwillige hulp. We zijn nog op zoek naar kandidaten voor de volgende posten:

Lid Barcomissie.
De barcomissie is verantwoordelijk voor in- en verkoop van eet- en drankartikelen en zorgt voor de bemensing tijdens openstellingsuren van de bar. Daarnaast stelt zij het assortiment vast, assisteert in het organiseren van evenementen of organiseren deze zelf.
Eén keer in de 4 à 6 weken komt de commissie bij elkaar om onderling af te stemmen en taken te verdelen.
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Talitha Dirven, Noud Wortelboer, Merel Zandstra, Jouke Baaima, Els Wesseling en Laur Kirkels. We wachten met smart op jouw aanmelding die je kunt sturen naar [email protected]

Lid jeugdbestuur.
Waar zijn de tijden gebleven van de beroemde Harry Potter-feesten, jeugdtoernooien en schuimfeesten? 
We willen graag weer evenementen organiseren voor onze jeugdleden en zijn op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in het nog op te richten jeugdbestuur. De ervaring leert dat er gelukkig altijd wel mensen zijn die een handje willen helpen, maar er zijn ook vrijwilligers nodig die dat initiëren en coördineren. Te denken valt aan 3 á 4 evenementen per jaar.
Voor die taken zijn we op zoek naar 2 senioren, bijvoorbeeld uit de Dames en Heren teams en twee leden uit de Jongens en Meisjes A-B.
Inmiddels hebben Marloes Kampinga en Nienke Denayère zich al aangemeld, wie volgt?
Het jeugdbestuur zal binnen het algemeen bestuur vertegenwoordigd worden door het bestuurslid Accommodatie en Bar.

Begin hier met een waardevolle bijdrage op je toekomstig CV en meld je aan per e-mail bij [email protected]