header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Van het bestuur...

Nieuws afbeelding 12-9-2015
Afgelopen donderdag 10 september was alweer de 2e bestuursvergadering van het nieuwe seizoen.

Peter Mul, oud voorzitter en Robbert Dekker, oud bestuurslid zijn op verzoek van het bestuur een beleidsstuk aan het schrijven met als thema: Sportiviteit en Respect. Zij waren aanwezig om het stuk toe te lichten. Het eerste concept hebben we met elkaar besproken. In dit stuk komt een en ander aan de  orde over gedrag op en naast het veld en wat de rol van de scheidsrechter, coaches, aanvoerders en ouders daarbij zou kunnen zijn. 

Daarnaast hebben we het gehad over hoe om te gaan met mailtjes die het bestuur en de diverse commissieleden toegestuurd krijgen waarop bovenstaand thema ook beslist van toepassing is. Dat hier soms sprake is van een bepaalde communicatieve actie = reactie is iets waar wij als  bestuur ook zeker oog voor hebben.

Sponsorcommissie
Vervolgens stond de werving van de sponsorcommissieleden op de agenda. Het werven van leden voor deze commissie heeft binnen het bestuur absolute prioriteit gekregen. Het is belangrijk om de inkomsten van de club op deze manier te vergroten om met name nu en in de toekomst goede jeugdtrainers te kunnen betalen. Wij zoeken voor deze commissie met name ouders van jeugdleden die in een andere vijver vissen als waar nu al in gevist wordt.
In het kader van sponsoren werven willen we in samenwerking met de Rabobank in het najaar een bijzondere sponsorborrel organiseren. Hier hebben we nog wel wat hulp voor nodig!

Evaluatie lustrumactiviteiten
De evaluatie van de lustrumactiviteiten leverde ons de volgende conclusie op: geweldig om te zien dat er het bruist op de club, wat zeker niet lukt zonder dat een aantal vrijwillers de aanjager zijn. Wij vonden het allemaal zeer geslaagd! 

Financiën
Financiën zijn een vast agendapunt. Ardjan heeft ons door de verlies,- en winstrekening gepraat en onze voorstellen tav de begroting van het nieuwe seizoen verwerkt in een eerste concept begroting. Het wordt weer puzzelen om alles op orde te krijgen. "Mooi" cijferfeitje : Er verdwijnen per dag 2 hockeyballen op onze club. Nou, dat valt wel mee zult u denken ,maar dat zijn dus wel ruim 700 ballen per jaar!

ALV
Verder hebben we een eerste aanzet gedaan tot het maken van een agenda voor de ALV. Hierover worden jullie later, maar wel op tijd ;) geïnformeerd. 

Na nog wat huishoudelijke zaken doorgenomen te hebben sloten we de vergadering rond 23:00 uur om nog even gezellig aan te haken met een biertje bij de trimmers en Heren  en Dames 1