header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Maandag 9 november: Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 7-11-2015
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. 
Deze wordt gehouden op maandag 9 november a.s. in het clubhuis. 
Aanvang 20.00 uur. 


Agenda

1.Opening en welkom
2.Goedkeuring notulen ALV 11 mei 2015 (bijlage)
3.Ingekomen stukken/mededelingen
4.Terugblik seizoen 2014-2015, vooruitblik seizoen 2015-2016
5.Financieel Jaarverslag 2014-2015 
6.Begroting 2015-2016
7.Discussiestuk Shake Hands

PAUZE

8.Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (Zoals afgesproken tijdens de ALV in mei, is dit aangepast aan de nieuwe statuten, is artikel 11 (commissies) vereenvoudigd en zijn taalkundig de puntjes op de i gezet.
9.Presentatie bouwcommissie voor de verbouwing bar
10.Mogelijke aanschaf zonnepanelen (indien voldoende informatie beschikbaar)
11.Presentatie evenementencommissie
12.Behandeling binnengekomen vragen
13.Bestuurssamenstelling 
Aftredend volgens rooster en voor herbenoeming beschikbaar: Laur Kirkels, bestuurslid Accommodatie & Bar
14.Sluiting

Borrel


Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan een mail vóór 3 november: [email protected]

Wilt u de financiële stukken voorafgaande aan de vergadering ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar: [email protected] 

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC BennebroekBijlage