header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Uitnodiging ALV 9 mei

Nieuws afbeelding 21-4-2016
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering

op:           maandag 9 mei 2016 
in:            het clubhuis
aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.Opening en welkom
2.Goedkeuring notulen ALV 9 november 2015 (bijlage)
3.Ingekomen stukken/mededelingen
4.Conceptstuk ‘MHC Bennebroek -Samen méér dan hockey alleen’, visie en ambitie (bijlage) (informerend/meningvormend)

Pauze

5.Stand van zaken financiën (informerend)
6.Behandeling binnengekomen vragen
7.Sluiting

Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan een mail vóór 3 mei: [email protected]

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek


Bijlage