header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

ALV 10 oktober

Nieuws afbeelding 26-9-2016
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. 
Deze wordt gehouden op maandag 10 oktober a.s. in het clubhuis. 
Aanvang 20.00 uur. 

Agenda

1.Opening en welkom
2.Goedkeuring notulen ALV 9 mei 2016 (bijlage)
3.Ingekomen stukken/mededelingen
4.Financieel Jaarverslag 2015-2016 
5.Verslag van de kascommissie
6.Begroting 2016-2017
7.Voorstel verhoging toeslag selectieteams naar €50,- en toeslag opleidingsteams naar €25,-

PAUZE

8.Terugblik seizoen 2015-2016, vooruitblik seizoen 2016-2017
9.Bemensing bar op zondag; fluiten op zaterdag door ouders
10.Behandeling binnengekomen vragen
11.Bestuurssamenstelling 
Aftredend: Robin Tak (juni 2016)
Aftredend volgens rooster: Letty Koopman en Suuz Reyenga (november 2016)
Voor herbenoeming beschikbaar: Letty Koopman, voorzitter 
Voordracht nieuwe bestuursleden: Luuk Kornelius, bestuurslid Jeugd
Christian Boelen, bestuurslid Sponsoring
12.Sluiting

Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan een mail vóór 5 oktober: [email protected]

De financiële stukken zijn beschikbaar vanaf 3 oktober. Wilt u de financiële stukken voorafgaande aan de vergadering ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar: [email protected]

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek


Bijlage