header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Toevoeging Agenda ALV 10-10-2016

Nieuws afbeelding 1-10-2016
Agendapunt 11: Bestuurssamenstelling:
Voorstel tot benoeming van Talitha Dirven als bestuurslid Senioren.
 
Bij het publiceren van de agenda voor de ALV, vorige week, was reeds bekend dat de volgende mensen zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie:

Letty Koopman, voorzitter 
Luuk Kornelius, bestuurslid Jeugd
Christian Boelen, bestuurslid Sponsoring
 
Met de toevoeging van het voorstel tot benoeming van Talitha Dirven voor de functie van bestuurslid Senioren, kan Letty Koopman zich volledig gaan richten op de taak van voorzitter.

Het huidige bestuur is verheugd dat genoemde personen zich verkiesbaar hebben gesteld en hoopt na instemming door de ALV zich weer op volledige sterkte in te kunnen zetten voor MHCB.
 
Voor de volledige agenda: zie bijlage.
Bijlage