header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Henk van den Barselaar tijdens ALV benoemd tot erelid van MHCB

Nieuws afbeelding 12-10-2016
Aan het eind van de ALV van 10 oktober jl. in het clubhuis, richtte bestuurslid Laur Kirkels zich tot de aanwezige (ouders van) leden én tot een iemand in het bijzonder. In eerste instantie hoorde de betrokkene, Henk van den Barselaar, Laur nietsvermoedend aan maar langzamerhand ging er iets dagen….

Laur: "Meestal is het zo dat ouders van leden gedurende een bepaalde tijd bereid zijn een aantal taken binnen de club op zich te nemen. Over het algemeen zie je ook dat deze, overigens zeer gewaardeerde vrijwilligers, daar weer mee stoppen als hun kinderen hun lidmaatschap opzeggen. Maar een hele enkele keer komt het voor dat iemand nog steeds met groot enthousiasme actief blijft binnen de club, ook al zijn zijn kinderen daar al lang weg. MHCB is in die gelukkige omstandigheid.” 

In 1997 begon Henk bij MHCB als manager van Heren 1 waar zoon Menno in speelde, maar al snel pakte hij ook andere zaken op, zoals het bevoorraden van de bar, het draaien van bardiensten met zijn vrouw Els (zelfs nog tot vorig jaar) en het onderhoud van het gebouw. Het afgelopen jaar speelde hij een belangrijke rol bij de rennovatie van het clubhuis. 

"Henk is zo iemand die gewoon de handen uit de mouwen steekt op het moment dat hij ziet dat dat ergens nodig is; het is hem nooit te veel. Een bijzonder mens die houdt van een praatje en gezelligheid, maar die bovenal veel meer voor de club doet en heeft gedaan dan iemand zich kan voorstellen. Gelukkig is zijn inzet eerder door de club erkend en is hij lid van verdienste geworden; nu stelt het bestuur de ALV voor Henk van den Barselaar tot erelid te benoemen,” aldus Laur.

Met het luide applaus van de aanwezigen werd de benoeming een feit en kreeg Henk van den Barselaar de gouden Pauwenspeld opgeprikt door erelid mevrouw Gré Koopman-Brock. Natuurlijk waren er zoenen van voorzitter Letty en bloemen voor zijn vrouw Els, waarna hun stiekem naar binnengeslopen zoon Menno hen als eerste kon feliciteren. Van zoon Rob, die voor zijn werk vier weken in Mexico zit, ontving hij een WhatsApp met felicitaties: "Als mijn zonen nooit bij MHCB hadden gehockeyd dan zou ik nooit erelid zijn geworden, dus de eer straalt ook een beetje op hen af. Net zoals het klusteam, zonder hen had ik hier ook niet gestaan,” aldus het bescheiden ‘jongste’ erelid van MHCB.

Namens alle leden en het bestuur feliciteren we Henk en bedanken we hem voor zijn jarenlange inzet. We hopen nog lang van je te kunnen genieten Henk!

Bestuur MHCB

De volledige toespraak van Laur vindt u in de bijlage.

Bijlage