header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Wijzigingen bestuurssamenstelling

Nieuws afbeelding 12-10-2016
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de Algemene Ledenvergadering op 10 oktober jl de volgende bestuursleden heeft benoemd:

Talitha Dirven, bestuurlid Senioren
Luuk Kornelius, bestuurslid Junioren (incl. Jongste Jeugd)
Christian Boelen, bestuurslid Sponsoring en Commerciƫle Contacten

Tevens is Letty Koopman herbenoemd en wel in de functie van voorzitter.

In juni hebben we al afscheid genomen van Robin Tak, verantwoordelijk voor de junioren. Suuz Reyenga zal haar bestuursfunctie aan het eind van haar  benoemingstermijn, 1 december 2016, neerleggen. Het bestuur bedankt Robin en Suuz voor hun bestuurlijke bijdragen, met name op het gebied van de verdere professionalisering van de jeugdafdeling en heet Talitha, Luuk en Christian van harte welkom. 

Bestuur MHCB