header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

REMINDER: Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst MHCB

Nieuws afbeelding 18-10-2016

Beste vrijwilliger,

Zonder vrijwilligers geen club, dat geldt zeker ook voor MHCB. Als bestuur realiseren we ons iedere dag weer hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Want vele handen maken licht werk. Maar ook omdat een actief verenigingsleven de leden verbindt en belangrijke sociale waarden bevordert zoals iets doen voor elkaar, vertrouwen en tolerantie. In het beleidsplan 2016-2019 ‘Samen méér dan hockey alleen’ krijgt het vrijwilligersbeleid de komende jaren dan ook hoge prioriteit.

Een van de eerste actiepunten is het goed omschrijven van de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers en commissies. Door taken te omschrijven en af te bakenen is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid van onze vrijwilligers begint en ophoudt; dit ter bescherming van de vrijwilligers en tegelijkertijd ook om aan te geven dat er geen sprake is van vrijblijvendheid. Respectvol met elkaar omgaan, zowel op als langs het veld, geldt niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook in de bejegening van (ouders van) leden naar onze vrijwilligers. Dit willen we onder andere zichtbaar maken in de tien, nog op te stellen, Gouden Pauwenregels.

Om kennis te maken met alle andere vrijwilligers en om met elkaar na te denken over taken, verantwoordelijkheden, veiligheid van en respect voor vrijwilligers, nodigen we je van harte uit voor de vrijwilligersbijeenkomst op:

maandag 24 oktober 2016 in het clubhuis

Programma

19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

20.00 uur: Inleiding

Wat zijn onze taken en verantwoordelijkheden?

Ideeën voor Gouden Pauwenregels

21.00 uur: Regietheater onder leiding van Christien Sepers - Van den Ende

thema: omgaan met veeleisende ouders/leden

22.00 uur:Borrel


We hopen jullie allemaal te zien op 24 oktober. Mocht je verhinderd zijn, dan graag even een berichtje naar: [email protected]


Met vriendelijke groet,

Bestuur MHC BennebroekPS: Het lijkt ons leuk en nuttig om naast de namen ook foto’s van onze vrijwilligers te plaatsen in het organisatieschema op de website. Op de vrijwilligersavond is er gelegenheid om hiervoor je foto te laten nemen, individueel of per commissie. Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen van je foto op de website dan zullen we dit uiteraard niet doen.