header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Aanpassing toegang tot de hockeyclub

Nieuws afbeelding 14-1-2017
De afgelopen maanden is er overleg geweest tussen omwonenden van de Jacob van Heemskerklaan, de Ruyterlaan, BSM, gemeente en MHCB.

Aanleiding was te kijken of geluids-, en verkeersoverlast kon worden teruggedrongen.
De gemeente heeft daartoe een onderzoek uit laten voeren. Aan de hand van de adviezen die daarin zijn genoemd zijn, zijn alle partijen gezamenlijk tot een oplossing gekomen. Dat plan ligt ter goedkeuring bij de gemeente.

In grote lijnen houdt het in dat de parkeergelegenheid aan het einde van de Jacob van Heemskerklaan opnieuw zal worden ingericht en er een keerlus zal worden aangelegd zodat verkeer gemakkelijker de straat weer uit kan draaien.

Verder zal er extra parkeergelegenheid worden gecreƫerd op het BSM-parkeerterrein en komt er een extra toegang van de parkeerplaats naar de hockeyclub.

Tevens zal de toegang bij de trap van de hockeyclub worden afgesloten zodat je voortaan alleen nog via het parkeerterrein van BSM of de fietsenstalling van MHCB op ons terrein kunt komen.

Vooruitlopend op de rest van de uitvoering zal met ingang van a.s. maandag de poort bij de trap permanent worden gesloten.