header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Kom ook naar de ALV op 22 mei!

Nieuws afbeelding 26-4-2017
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering

op:maandag 22 mei 2017 
in:het clubhuis
aanvang:20.00 uur

Agenda
1.Opening en welkom
3.Ingekomen stukken/mededelingen (incl. actiepunten ALV 10 oktober 2016)/behandeling binnengekomen vragen
4.Bestuurswisseling Stichting Exploitatie Sport Accommodatie Rottegat (SESAR)
5.Conceptstuk ‘Protocol vrijwilligerswerk MHCB’ (bijlage) (informerend/besluitvormend)

Pauze

6.Stand van zaken financiën en vaststellen contributie seizoen 2017/2018 (besluitvormend)
7.Nieuwe sponsors en vaststellen betalingsregeling nieuw clubshirt (besluitvormend)
8.Sluiting

Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan een mail vóór 15 mei: [email protected]

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek
Bijlage