header foto header foto header foto header foto header foto
 
TC jeugd

Teamindeling en selectieprocedure 2018 voor de Jeugd A t/m D

Nieuws afbeelding 24-1-2018
Inleiding
Hier volgt een samenvatting van de teamindeling en selectieprocedure voor 2018, verder verwijzen we ook naar het beleidsstuk "Selectieprocedure & Teamindeling Jeugd MHC Bennebroek”. De teamindelingen bij MHC Bennebroek zijn in beginsel voor de zomervakantie gereed. Bij de indelingen maken we onderscheid tussen de eerste teams per categorie (1-lijn) en de zogenaamde breedte teams (de meer recreatieve teams). 

Selectie Eerste-lijn teams A, B, C, en D.
De selectie geschiedt onder de leiding en verantwoordelijkheid van de Technisch Manager Junioren, Menno Reyenga, hij doet dit in samenspraak met andere trainers en de Technische Commissie (TC).  Medio februari wordt onder leiding van de Technisch Manager in samenspraak met de trainers en lijncoördinatoren van de TC bepaald wie deel mag nemen aan de selectietrainingen voor de 1e lijn teams.  Ook kunnen spelers gedurende het seizoen uitgenodigd worden om, al of niet tijdelijk, deel te nemen aan trainingen met 1e lijn teams. Medio maart worden de spelers die voor selectietrainingen in aanmerking komen uitgenodigd. 
Spelers die niet geselecteerd zijn maar wel in aanmerking wensen te komen voor de selectie kunnen dit aangeven bij de TC. De Technisch Manager, trainers en TC zullen dan beoordelen of hij/zij alsnog in aanmerking komt. Er komen geen aparte ‘open’ selectietrainingen meer.

Medio juni is de selectie voor de 1e lijn teams in principe klaar. Voorafgaand aan de laatste selectietraining komen de TC en de selectietrainers onder leiding van de Technisch Manager Junioren bij elkaar om de definitieve indeling vast te stellen. Na de laatste selectietraining volgt een kick-off training met de nieuwe 1e lijn teams voor het komende seizoen.

Kalender selectie ABCD jeugd.

Half-eind februari 2018 eerste selectie deelnemers selectietrainingen 1-lijn teams onder leiding van de Technisch Manager Junioren
Uiterlijk 15 maart uitnodiging kandidaten selectietrainingen 
Indien er een reden is de selectie voor een bepaalde categorie anders te organiseren, bijvoorbeeld door aantallen, ontvangen de kandidaten hierover bericht
15-30 maart spelers die niet geselecteerd zijn maar dit wel wensen kunnen zich melden bij de TC Junioren; [email protected]. Ze ontvangen hierover uiterlijk begin april uitsluitsel. 
April-juni selectie 1-lijn teams 
• Eind mei worden de ‘voorselecties' bekend gemaakt. Spelers van de ‘voorselectie’ krijgen dan een mail!
• Na de competitie spelen de selecties oefenwedstrijden (in weekends en of door de weeks)
• Eind juni is de definitieve selectie bekend
"Kick-off” training voor het komende seizoen met de nieuwe teams 


Indeling breedte teams A, B, C, en D.
MHC Bennebroek streeft naar teams met min of meer gelijkwaardige spelers/speelsters, de betere spelers/speelsters spelen in een hogere lijn. De definitieve indeling vindt plaats voor 1 juli 2018 en wordt gedaan door de Technische Commissie. 

Om tot de indeling te komen verzamelt de Technische Commissie op verschillende manieren informatie en overlegt waar nodig. Spelers en speelsters worden in de loop van een seizoen regelmatig bekeken door (collega)coaches, trainers, de Technisch Manager en TC-leden. Verder beoordelen alle coaches en trainers 2 maal per seizoen de spelers en speelsters via het TIPS-beoordelingssysteem, wat de Technische Commissie inzicht geeft in de prestaties. 
De eerste ronde TIPS-beoordelingen vindt plaats in november 2017, de tweede ronde vindt plaats in april 2018. Trainers en coaches worden in deze periode door de TC benaderd om spelers en speelsters nog eens extra tegen het licht te houden. In de week van 14-21 mei volgen er gesprekken tussen de lijncoördinatoren van de TC en de coaches om de TIPS mondeling toe te lichten.

De TC krijgt met enige regelmatig het verzoek van ouders of hun kind in een bepaald team of bij vrienden/vriendinnen kan worden ingedeeld. Het indelen is een complex proces waarbij de TC rekening moet houden met o.a. specifieke eisen van de bond, het aantal spelers in een bepaalde leeftijdscategorie en gelijkgestemdheid van de spelers binnen een team. Daardoor is het helaas niet mogelijk toezeggingen hierover te doen, maar we zullen uiteraard waar mogelijk verzoeken honoreren. 

De definitieve indeling voor de juniorenteams wordt 1 juli bekend gemaakt. Van 1 tot 14 juli is de TC benaderbaar voor beantwoording van eventuele vragen over de indeling, 14 juli gaat de TC met vakantie en wordt niet meer gereageerd. 


Kalender teamindeling breedte teams ABCD jeugd.

November 2017 TIPS door trainers en coaches
April 2018 TIPS-beoordeling door coaches 
14-21 mei gesprekken van TC met coaches en trainers 
27 mei laatste competitiewedstrijd 
• Eind juni indeling wordt bekend gemaakt
1-14 juli TC benaderbaar voor eventuele vragen over de indeling
14 juli begin vakantie 

Live beelden