header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Komt allen naar onze ALV!

Nieuws afbeelding 16-5-2018
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering
op:  maandag 28 mei 2017
in:  het clubhuis
aanvang: 20.00 uur

Agenda
1. Opening en welkom
2. Goedkeuring notulen ALV 13 november 2017 (bijlage)
3. Ingekomen stukken/mededelingen
• Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik
• Denktank Veldplan
• Terugkoppeling vragen ALV dd 13/11/17 mbt duurzaamheid
4. Invoering nieuwe privacywet (AVG) (informatief/besluitvormend)
5. Evaluatie actief vrijwilligersbeleid MHCB (informatief/besluitvormend)

Pauze

6. Stand van zaken financiën en vaststellen contributie en wijze van heffing seizoen 2018/2019 (besluitvormend)
7. Bestuurssamenstelling:
• Voordracht nieuw bestuurslid: Hans de Vries, bestuurslid Accommodatie en Externe Betrekkingen
• Voordracht herbenoeming: Jacqueline Wallaart, secretaris
• Vacature, bestuurslid Senioren
• Aftredend per november 2018: Letty Koopman (voorzitter), Ardjan Langedijk (penningmeester)
8. Benoeming Bijzonder Lid
9. Sluiting

Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda? Stuur ons dan een mail vóór 22 mei: [email protected] 

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Bennebroek
Bijlage