header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

MHC Bennebroek en de AVG

Nieuws afbeelding 25-5-2018

Omgaan met vertrouwelijke gegevens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De regels voor het verwerken van persoonsgegevens onder de AVG zijn strenger dan de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe regels bepalen dat elke vereniging in kaart moet brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met die gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen?

Met de invoering van de AVG is iedere organisatie en iedere vereniging zelfs verplicht dit duidelijk te maken.De Privacyverklaring is een document waarin beschreven wordt hoe wij als MHCB met al jouw persoonsgegevens omgaan en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Daarnaast werkt MHCB ook actief aan een goede borging van vertrouwelijke informatie. Zo zal iedere gebruiker van ons ledenadministratiesysteem een Geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestuursleden, commissieleden van de TC, de scheidsrechterscommissie en het wedstrijdsecretariaat. De Geheimhoudingsverklaring is een juridisch instrument waarmee voorkomen moet worden dat vertrouwelijke of privacygevoelige informatie ‘op straat’ komt te liggen.

Maar ook jij als lid, of als vrijwilliger actief binnen onze vereniging, kan met vertrouwelijke informatie in aanraking komen. Wist je bijvoorbeeld dat het niet zomaar is toegestaan om een lijstje met e-mailadressen te delen? Wat nu daadwerkelijk wel en niet is toegestaan is erg afhankelijk van de situatie. Om e.e.a. wat concreter te maken zijn er enkele Do's en Don'ts opgesteld. Lees ze door en stel je zelf iedere keer de vraag … ‘Mag ik deze gegevens zomaar delen?’.