header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Een veilig sportklimaat

Nieuws afbeelding 13-9-2018
Al enige tijd zet MHCB zich in om onze leden en vrijwilligers in een vertrouwde en veilige omgeving op de vereniging te laten sporten en actief te laten zijn om zodoende met elkaar van de hockeysport te genieten. Zo heeft de club een vertrouwenscontactpersoon en hebben we vorig jaar onze omgangsregels, afgeleid van de Gouden Pauwenregels, vastgelegd in de Gedragscode. Met de komst van de nieuwe Privacywetgeving is ook de digitale veiligheid steeds beter gewaarborgd.

Maar we zijn er nog niet.

De volgende stap is het verder formaliseren van het aannamebeleid voor alle teambegeleiders en overige vrijwilligers. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. 

In de praktijk houdt dat in dat we kennismakingsgesprekken houden en onze vrijwilligers actief wijzen op onze Gedragscode en de gedragsregels die de KNHB heeft vastgelegd in haar tuchtrecht. Daarnaast geldt voor teambegeleiders die direct contact hebben met onze leden dat wij een bewijs van goed gedrag, een zogenaamde ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) vragen en dat zij een ‘Verklaring Onderwerping Tuchtrecht’ (VOT) tekenen waarmee zij zich akkoord verklaren met de regelgeving van de vereniging en van de KNHB. Tot slot zullen wij, indien van toepassing, referenties checken. Dit alles om ongewenst gedrag van begeleiders en sporters te verkleinen.

In het kader van het bovenstaande kunnen coaches, trainers en andere teambegeleiders deze week een mail verwachten waarin we hen:
-nog eens extra attenderen op de gedragsregels van MHCB en die van de KNHB;
-een verdere toelichting geven op het belang voor de club en henzelf om een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) te tekenen en 
-verzoeken om via een speciale link een VOT te tekenen.

Een en ander wordt verder toegelicht op de coachavonden: 
Coachavond Jongste Jeugd: maandag 17 september
Coachavond Junioren: maandag 24 september 

Ook heeft MHCB een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit betekent dat trainers, coaches en andere teambegeleiders in de nabije toekomst via de website van MHCB een gratis VOG - bewijs van goed gedrag - aan kunnen vragen. Meer informatie hierover volgt later.


Samen houden we hockey leuk!