header foto header foto header foto header foto header foto
 
TC jeugd

Nieuwe regels 3-6-8 tallen AANGEPAST!!!!!

10-9-2009
Tijdens de districtsvergadering van afgelopen maandagavond is er het volgende afgesproken ten aanzien van de nieuwe regels:
 
(hieronder volgt een bericht van het district N-H)
 
Gisteravond is tijdens de openingsvergadering van ons district met elkaar in goed overleg ons standpunt bepaald t.a.v. de invoering van de nieuwe spelregels voor de Jongste Jeugd in het district Noord Holland.

1. De selfpass wordt toegepast bij de 8- en 6-tallen.

2. De 5 meterregel wordt niet toegepast bij de 8-tallen:

Op veel 8-tal velden ontbreekt een cirkel, zodat er met pilonnen moet worden gewerkt om iets van een cirkelidee te creeren, hetgeen het nemen van de vrije slag nog onoverzichtelijker maakt.

Daarom is besloten om, als de aanvallende partij een vrije slag binnen 5 meter buiten de cirkel krijgt toegewezen, de vrije slag op de plaats van de overtreding indirect te laten nemen. Zo leren de  kinderen wél het principe van de indirecte vrije slag, maar zónder het onnodige oponthoud van het terugleggen van de bal op het toch wat onoverzichtelijke 8-tal veld.

3. Bij de 3-tallen wordt de selfpass niet toegepast:

Voor kinderen, die net begonnen zijn met hockey, staat het leren samenspelen op de voorgrond. Daarvoor is een relatief klein speelveldje ontwikkeld, waar de selfpass - tactisch argument - nog niet bij hoort.

Vanwege het - technische - argument, dat jonge kinderen moeite hebben met het spelen van een stilliggende bal is het voorstel gedaan om bij de 3-tallen een voortikje toe te staan bij een vrije slag. Dat is - voor alle duidelijkheid - een tikje, waarbij het kind nog een stap kan doen voor het de bal daadwerkelijk speelt, maar niet gaat lopen met de bal.

4. Het spreekt vanzelf, dat er alleen volgens deze regels gespeeld kan worden, als de spelleiders in goed onderling overleg en sturend optreden.

Met name bij een duidelijk verschil in niveau tussen beide teams kan het nodig zijn om het sterke team beperkingen op te leggen bij o.a. de selfpass!

5. Aan het einde van de voorcompetitie zal er een uitgebreide evaluatie plaats vinden, waarbij zoveel mogelijk mensen "van de werkvloer" betrokken worden, om te zien hoe wij na de herfstvakantie verder gaan.