header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

ALV 19 november 2018

Nieuws afbeelding 7-11-2018
Beste hockeyers, geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Bennebroek nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 19 november a.s. in het clubhuis van MHC Bennebroek, aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1.Opening en welkom
2.Goedkeuring notulen ALV 28 mei 2018 (bijgevoegd)
3.Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling binnengekomen vragen
4.Financieel Jaarverslag 2017-2018
5.Verslag van de kascommissie
6.Herbenoeming kascommissie
Voor herbenoeming worden voorgedragen: Alex ter Sluis, Charles Baak en Hidde Koopman
7.Begroting 2018-2019

Pauze

8.Terugblik seizoen 2017-2018, vooruitblik seizoen 2018-2019
9.Veldenplan, ledverlichting en subsidiemogelijkheden
10.Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
11.Bestuurssamenstelling 
Aftredend: Ardjan Langedijk 
Voordracht (nieuw) bestuurslid: 
-Chris Boelen, penningmeester
-Reyndert de Boer, bestuurslid Commerciële zaken & marketing
12.Sluiting

Borrel

Heeft u vragen over andere onderwerpen dan deze agenda?
Stuur ons dan een mail vóór 14 november: [email protected]
De financiële stukken zijn ook beschikbaar vanaf 14 november. Wilt u de financiële stukken voorafgaande aan de vergadering ontvangen, dan kunt u een verzoek sturen naar: [email protected]

Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur MHC Bennebroek

Bijlage