header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 
Nieuws

Fijne vakantie!

Nieuws afbeelding 6-7-2021

Met de zomervakantie voor de deur is het tijd om kort terug te blikken op afgelopen seizoen en ons te richten op het nieuwe seizoen.

Vorig jaar augustus hadden we de hoop dat we het ergste van de coronacrisis achter de rug hadden, maar het afgelopen seizoen was in vele opzichten wederom een uitdaging. Dankzij de tomeloze inzet van veel vrijwilligers is het gelukt om binnen de steeds veranderende coronaregels als club te blijven hockeyen en functioneren. Het afgelopen seizoen heeft laten zien dat we een sterke vereniging zijn met trouwe leden en een vereniging die bovendien financieel gezond is gebleken en gebleven.

Naast alle corona uitdagingen hebben we afgelopen jaar ook andere stappen gezet. De aanleg van het nieuwe waterveld is in volle gang en ook de Pauwenren wordt volledig onder handen genomen. De komende weken zal dit klaar zijn en hebben we een prachtig, toekomstbestendig veld tot onze beschikking.

Wij zijn ook bezig met het nieuwe seizoen. De teamindelingen zijn bekend en het bestuur en veel andere vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen van de feestelijke opening van het seizoen, het veld en de Pauwenren op 28 augustus. Deze dag belooft een mooie dag te worden. Hockey voor jong en oud, BBQ, muziek en nog veel meer. Zet deze dag alvast in de agenda!

Tot slot wil ik alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor al het harde werk de afgelopen tijd. Een fantastische prestatie.

Ook namens de rest van het bestuur, een fijne vakantie toegewenst en hopelijk tot 28 augustus!

 

Mirko Marinc

Voorzitter